Parteneri
Despre program
Home - Despre program

Parte a programului național JA de educație pentru orientare profesională, programul Succesul profesional are ca obiectiv creșterea capacității tinerilor de a lua decizii privind viitorul lor profesional.
Prin intermediul activităților practice și jocurilor de rol, elevii își dezvoltă abilitățile interpersonale necesare adaptării la piața forței de muncă. Ei învață să se autoevalueze, să-și fixeze obiective, să elaboreze un CV și să se pregătească pentru un interviu de angajare.
Împreună cu profesorii și consultanții voluntari, liceenii analizează diverse profesii și stabilesc seturile de competențe pe care doresc să și le dezvolte.
Prin derularea programului se doreste să se creeze conexiuni între şcoală, loc de muncă, aptitudini, valori, nevoi şi cerinţe.
Prin participarea în program, tinerii capătă o viziune mai clară asupra viitoarei cariere profesionale, asupra rolului în comunitatea din care fac parte şi a necesităţii educației pentru viitor.

COMPETENȚE DEZVOLTATE

Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală;
Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare; Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii;
Folosirea cunoştinţelor dobândite la şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii.